1

App meldingen werken niet Gereed

U Ik heb een probleem met de app of de mededelingen ervan. Die berichten dat er bijvoorbeeld gereageerd is op een bericht van mij, komen in de meldingenlijst die ik kan zien als ik op de statusbalk klik. Echter bij jullie app Heart gebeurt er dan niets... De app wordt niet opgestart met het bericht waarover het gaat.... Zoals bij meldingen van andere apps wel gebeurt...... Ik kan zelf de app opstarten, maar dan moet ik gaan zoeken waar het bericht staat.... Lastig soms

Jan 23, 2023